Програма

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»

13-та Відкрита наукова конференція ІМФН,

присвячена 125-ти річчю від дня народження Стефана Банаха

30–31 березня 2017 року
(Львів, Україна)

ПРОГРАМА

ТЕЗИ 13-тої Відкритої наукової конференції ІМФН, присвяченої 125-ти річчю від дня народження Стефана Банаха