Інформаційне повідомлення

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
Національного університету «Львівська політехніка»

13-та Відкрита наукова конференція ІМФН,

присвячена 125-ти річчю від дня народження Стефана Банаха

30–31 березня 2017 року
(Львів, Україна)
Інформаційне повідомлення

 

Напрями та секції

Математика

математика і механіка (математичний аналіз, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, алгебра, геометрія, механіка)
прикладна математика (обчислювальна математика, чисельні методи, математичне моделювання)

Фізика

теоретична фізика
експериментальна та прикладна фізика
наноматеріалознавство

Інформаційні технології

міжнародна інформація
геоінформаційні технології
технології глобальних мереж та веб-дизайн

Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

нарисна геометрія та комп’ютерна графіка

Методика викладання точних і природничих наук

методика викладання математики, фізики, інформатики

Робочі мови конференції

Українська, англійська.